Elinvoimainen mies uskaltaa rakastaa

Julkaistu:
12/31/2017

Kun muistelen kouluaikojani, siellä opetettiin taitoja, joiden pääasiallinen tarkoitus oli muovata meistä miehistä yhteiskuntakelpoisia. Toisin sanoen meitä kannustettiin pärjäämään työelämässä ja menestymään elämän fyysisillä ja materiaalisilla osa-alueilla.

Yhteiskuntamme on jo pitkään keskittynyt kehittymään taloudellisesti ja opastamaan ihmisiä siinä, kuinka tulla ”menestyväksi”. Silti ihmisen perustarpeet ovat kokonaisvaltaisia.

Se mitä me ihmiset todellisuudessa kaipaamme myös tässä ajassa, on elämän taitoja, ihmisyyden taitoja. Tämä tarkoittaa muun muassa tietoisuuden kehittämistä ja kohottamista. Niin miehet kuin naisetkin tarvitsevat ja varmasti kaipaavatkin myös uudenlaista miesmallia.

Itse kutsun tätä ”uutta miestä” joko elinvoimaiseksi mieheksi tai tietoiseksi mieheksi. Näillä sanoilla en pyri teoretisoimaan, vaan kuvaamaan parhaillaan meneillään olevaa emotionaalista, henkistä, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä, jota todistan miehenä tässä ajassa.

Mitä on elinvoimainen mies?

Monet voivat varmasti yhtyä ajatukseen siitä, että tällä hetkellä miehisyys on jonkinlaisessa kriisissä.

Historiallisesti ajatellen mieheys on ollut valtavassa muutoksessa, erityisesti viime vuosikymmenten aikana. Tästä olkoon esimerkkinä se, että miehen tunteille ei ole koskaan ollut yhtä paljon aikaa ja tilaa kuin nyt. Ei ihme, että me miehet olemme hieman hukassa ja etsimme uutta suuntaa.

Biologia, kulttuuri, historia, uskomukset ja odotukset määrittävät paljon sitä, mitä miehen tulisi olla. Mies on toiminut lähes koko historian ajan tehden miesten hommia ja toiminut miehen lailla, eli metsästänyt, ollut paljon miesten kesken ja reagoinut uhkiin väkivaltaisestikin. Enää asia ei ole näin.

Tietoinen mies ylittää nämä vanhat, kulttuuriset rajat, kuitenkin syvästi kunnioittaen niiden taustalla olevia tarpeita. Tietoinen mies ei ole reaktiivinen, vaan pystyy tekemään valintoja täysin omasta näkökulmastaan.

Samalla tietoinen mies ei tee valintoja pelkästään itselle, vaan hän pyrkii huomioimaan kumppaninsa, perheensä, koko maailman. Hän ottaa myös huomioon omat lahjansa. Tämän pohjalta hän tekee valintoja, tarkoituksenaan tukea ihmisiä ympärillään ja omalta osaltaan myös koko yhteiskuntaa.

Erityisen tärkeää on, että tietoinen mies tekee juuri sitä, mitä hän sisimmässään tietää oikeaksi tehdä. Hän ei tyydy keskeneräisyyksiin, eikä myöskään yritä miellyttää liikaa kumppaniaan ja maailmaa, vaan hän tekee sen, mitä hänen sydämensä käskee.

Samaan aikaan itse uskon vahvasti siihen, että mies on pohjimmiltaan palvelija. Ennen mies on mennyt sotaan palvelemaan maataan, nyt tekemisen muoto on muuttumassa kokonaisvaltaisesti tiedostavammaksi.

Tietoisen miehen yksi tärkeimpiä askelia elämässä on se, että hän alkaa seurata totuuttaan, omaa missiotaan ja elämän tarkoitustaan. Mikäli hän ei tätä sydämensä totuutta toteuta, hän ei koskaan tule saamaan täyttymystä elämässä.

Ja vaikka miehen onkin tärkeää seurata kutsumustaan, se ei silti tarkoita itsekästä käytöstä. Hänen toimintansa on ikään kuin hänen oman kutsumuksensa sydämellistä ilmentymistä, josta kaikki hyötyvät.

Koska meitä ja meistä on moneksi, jokaisen tietoisen miehen polku näyttää erilaiselta, omannäköiseltä polulta. Sen takia oman polun vertailu, arvostelu ja liiallinen analysointi ei toimi. Ne ovat vanhan maailman jäänteitä, joilla ei ole paikkaa tietoisen miehen elämässä. Ne voivat palvella miestä korkeintaan siinä, että tämä tulee tietoiseksi näiden ajatus- ja toimintamallien olemassa olosta.

Uusi mies, uusi nainen

Tietoinen mies on myös naiselle sitä, mitä moni nainen kaipaa miehen olevan. Hän on läsnä tapahtuvassa elämässä, läsnä naiselle. Hän siis vihdoin vapauttaa naisen olemaan nainen ja itsensä olemaan mies. Mies ei tee sitä siksi, koska niin on aina tehty, vaan sen takia, että hän voi ja pystyy valitsemaan.

Tietoinenkaan mies ei kuitenkaan ole täydellinen, mutta hän on halukas oppimaan, kehittymään ja harjoittamaan taitojaan kehittyäkseen paremmaksi mieheksi. Niin naiselle kuin maailmallekin.

Hän ei myöskään ole robotti, joka pysyy jämäkästi urautuneena toiminnassaan, vaan hän tarkastelee tietoisesti maailmaa, pysyy avoimena ja pystyy sitä kautta tekemään itselleen sopivat valinnat siitä, kuinka juuri hänen olisi hyvä toteuttaa hetki hetkeltä elämää.

Tällaisia miehiä on jo olemassa. He saattavat aiheuttaa ympäristössään myös hämmennystä ja jopa ärsytystä, koska he elävät tavalla, johon ei ole totuttu.

Hämmennyskin on tärkeää, sillä se luo mahdollisuuden johonkin uuteen, johonkin eheämpään, jossa ei enää ole ”vanhan mieheyden” varjopuolia: pakottamista, hallitsemista ja alistamista.

Niiden sijasta mies tuo kumppanilleen ja maailmalle rakkautta, hyväksyntää, voimakasta olemista, sekä mahdollisuuksia uudelle kukoistukselle.

Kuulostaa helpolta ja hyvältä, eikö? On hyvä ymmärtää, että tietoisen miehen esiinmarssi tuo luonnollisesti mukanaan myös paljon emotionaalista kuonaa, jota niin mies itse kuin ihmiset hänen ympärillään eivät ole ehkä aiemmin pystyneet katsomaan silmästä silmään. Nämä haasteet voivat ilmetä yksilötasolla esimerkiksi ihmissuhteissa ensimmäistä kertaa koetuissa tunteissa, haasteellisissa yhteentörmäyksissä sekä pelkojen ja traumojen purkautumisina.

Kaikki tämä on tarpeellista, jotta uusi, tietoinen mies voi nousta ja kehittyä, antaen samalla maailmalle ja kumppanilleen kaikkensa. Ei marttyyrimaisesti uhrautuen, vaan soturillisesti nousten haasteeseen ja antaen itsensä kokonaan. Antaen koko kehonsa, mielensä, sielunsa, seksuaalisuutensa ja sydämensä.

Oletko valmis tietoisen miehen tulemiseen? Sillä he ovat jo täällä, pienenä joukkona jatkuvasti laajentuen. Mikäli tapaat heitä, pidä heistä rakkaudellisesti kiinni, ei takertuen vaan arvostavasti hyväillen.

#maskuliini #maskuliinienergia #TeemuSyrjälä

3 katselukertaa0 kommenttia