Mantra – sanan voima

Julkaistu:
4/7/2016

Mantra on sanana vakiintunut kielenkäyttöömme. Liike-elämän ja politiikan piirissä toimivat saattavat sanoa, että tietty ajatus on meidän mantramme, meidän toimintaperiaatteemme. Mutta moniko oikeasti tietää, mikä on mantra? Mitä sana ’mantra’ tarkoittaa? Ja mihin mantrojen toistamisella pyritään?

”Mantra” on sanskritin kieltä ja se tarkoittaa ”sitä mitä toistetaan” ja ”sitä mikä vapauttaa”. Mantra on pyhä sana, jota toistetaan, jotta mieli voitaisiin keskittää Jumalaan tai jumalalliseen tietoisuuteen. Mantraan keskittyminen vapauttaa mielen maallisuuden, tietämättömyyden ja kärsimyksen kahleista.

Mantrajooga on henkinen traditio, jossa keskitytään mantroihin henkisenä harjoituksena ja niiden resitoimiseen joko ääneen tai hiljaa mielessä. Mantrat voivat myös olla rukouksia, joita toistetaan ennen kuin nousemme ylös, ruokailemme, ennen kylpemistä tai ennen kuin ryhdymme opiskelemaan tai jopa ennen kuin pariskunta alkaa tehdä lapsia. Intiassa on mantra lähes jokaista toimintoa ja elämäntilannetta varten, tosin myös muissa uskonnoissa kuin hindulaisuudessa on mantroja, kuten buddhalaisuudessa, jainalaisuudessa ja sikhiläisyydessä. Myös islamilaisuudessa ja kristinuskossa on omat pyhät Sanansa.

Kaikkien mantrojen Äiti

Johanneksen evankeliumi alkaa sanoilla, jotka ovat piirtyneet lähtemättömästi lähes jokaisen kristityn mieleen:

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.”

Sama ajatelma, samat mantrat, löytyvät lähes sanasta sanaan myös ikivanhoista intialaisista pyhistä kirjoituksista, jotka ovat Raamattua paljon vanhempia. Mikä on tuo mystinen Sana, johon Johanneksen evankeliumi viittaa? Tuo Sana, joka on niin voimallinen, että koko maailmankaikkeus syntyy Sen voimasta?

Hindulaisessa perinteessä tuo pyhä Sana on Om, buddhalaisuudessa se on joko Om tai Hum, islamilaisuudessa Amin ja kristinuskossa Amen. Om tarkoittaa ”kyllä” ja Amen tarkoittaa ”totisesti”. Mutta esoteerisesta näkökulmasta katsottuna Sana tarkoittaa Jumalan älyä, maailmankaikkeuden ja luonnon läpäisevää älyä, joka ohjaa luonnonlakien toimintaa. Aum-mantrassa (joka voidaan kirjoittaa joko muotoon Om tai Aum) äänne a edustaa luomista, josta vastaa luojajumala Brahma, u edustaa maailmankaikkeuden ylläpitämistä, josta toimenpiteestä vastaa Vishnu-jumala ja m-äänne edustaa maailmankaikkeuden vetäytymistä aikojen päättyessä takaisin Absoluuttiin. Tästä toiminnosta vastaa tuhon jumala Shiva. Näin om-mantrassa ilmenee Jumalan kolme toimintoa, jotka säätelevät universumin luomisen kolmea eri vaihetta.

Om-mantran kolminaiseen olemukseen kätkeytyy syvällinen viisaus, sillä kaikilla olennoilla, oli sitten kyse ihmisistä, eläimistä, kasveista tai mineraaleista, on alkunsa, elollinen kaarensa ja olemassaolonsa päättyminen, jolloin niiden fyysinen elämä päättyy ja ne palaavat takaisin siihen alkulähteeseen, mistä niiden synty on saanut alkunsa.

Näin tapahtuu lopulta koko maailmankaikkeudelle, joka palaa sinne mistä se on tullutkin, Jumalaan, Absoluuttiin.

Intian pyhissä kirjoissa sanotaan, että ”Alussa on Yksi ilman toista”. Alussa on toisin sanoen vain Jumala, eikä mitään muuta ole. Alussa on Absoluuttinen jumalallinen Tietoisuus. Intian pyhien kirjoitusten mukaan Jumala, Absoluutti on määritysten tuolla puolen. Mutta jotakin voidaan silti sanoa. Sanotaan, että Jumala on akanda-sat-chit-ananda, jakamaton Olemassaolon, Tietoisuuden ja Autuuden valtameri. Tämä Intian pyhien kirjojen määritelmä tulee kenties kaikkein lähimmäksi sitä, mikä on määritelmien tuolla puolen. Jumala on Absoluuttinen Tietoisuus, joka on puhdasta Olemassaoloa, Autuutta ja Rakkautta. Jotakin sellaista, joka ylittää rajallisen ymmärryskykymme. Jumalallinen Tietoisuus on kaiken alkulähde, Se kannattelee kaikkea ja kaikki palaa siihen.

Ja tähän Johonkin, tähän Jumalalliseen, me voimme keskittyä toistamalla hiljaa mielessämme tai ääneen Jumalan nimeä, om-mantraa.

Ja Jumala päättää luoda

Levättyään mittaamattoman pitkiä ajanjaksoja Jumala päättää luoda maailmankaikkeuden olentoineen.

Tällöin liikkumattomassa alkulähteessä alkaa liike ja aina kun on liikettä, syntyy myös ääntä. Tuo alkuääni on juuri Om. Om on Jumalan luomistahdon ilmaus, se on ensimmäinen värähdys kosmisen tietoisuuden valtameressä, joka edustaa alkuenergian virtaamista ulospäin.

Om-mantrasta, Sanasta, syntyvät sitten kaikki muut mantrat.

Joogit sanovat, että maailmankaikkeuden pohjalla on 80 miljoonaa mantraa, joista elävät olennot syntyvät. Jokaisen olennon – ihmisen, leijonan, apinan, muurahaisen ja omenan – taustalla on se kvanttitason energeettinen värähtelytaajuus, josta tuo olento on syntynyt. Tuo kvanttitason energiataajuus on kuultavissa, selväkuuloinen tietäjä (rishi) kuulee tuon energiataajuuden ja ilmaisee sen mantrana.

Kreikkalainen filosofi Platon kutsui mantroja ideoiksi. Ihmisen taustalla on ihmisen idea, joka on olemassa henkisessä maailmassa. Maan päällä olevat ihmiset, kukat ja linnut ovat henkisessä maailmassa olevien ideoiden, mantrojen ilmentymiä.

Insinööri suunnittelee sillan ja rakennusmiehet rakentavat sen. Suunnitelma on näin insinöörin mantra ja maailmankaikkeuden taustalla on Jumalan mantra, suunnitelma, Jumalan ajatus. Einstein sanoikin sattuvasti haluavansa ymmärtää Jumalan ajatuksia – mantroja.

Mantrameditaatio

Mantroja käytetään keskittämään mieli Jumalaan.

Tämä on tarpeen, sillä meditaation vastakohta on hajanainen, keskittymätön mieli, mieli joka vaeltaa kohteesta toiseen. Mieli, joka on täynnä erilaisia kohteita, on ajatusten täyttämä, levoton ja rauhaton.

Mieli keskitetään mantraan, joka tarkoittaa yleensä aina Jumalaa tai jumalallista sielua.

Meditaation ensimmäistä vaihetta kutsutaan keskittymisen (dharanan) vaiheeksi. Aluksi keskittymisemme pysyy vain hetkisen aikaa mantrassa, esimerksi om-mantrassa tai soo ham –mantrassa, joka tarkoittaa ’minä olen’. Toistamme mantraa uudelleen ja uudelleen mielessämme, hengityksen tahdissa. Mieli ei kuitenkaan pysy mantrassa vaan vaeltaa pian muihin kohteisiin, muihin ajatuksiin. Tällöin mieli palautetaan jälleen mantraan.

Kun keskittymisemme paranee, mieli alkaa pysyä mantrassa. Tätä vaihetta kutsutaan mietiskelyn (dhyanan) vaiheeksi. Keskittymistä verrataan öljyyn, jota kaadetaan astiasta toiseen, tällöin öljy virtaa katkeamatta. Samalla tavoin mietiskelyn vaiheessa mieli suuntautuu kaiken aikaa mantraan,  jolloin muita ajatuksia ei enää juurikaan ilmene.

Mantrameditaation korkein vaihe saavutetaan, kun mantraan keskittymisestä tulee täydellistä. Tällöin mieli hiljenee. Mantra unohtuu ja mieli on täydellisen hiljainen, tällöin mietiskelijä kokee jumalallisen tietoisuuden. Tätä kutsutaan samadhiksi, mantrameditaation päämääräksi.

Mantravihkimys

Kuka hyvänsä voi ryhtyä harjoittamaan mantrameditaatiota toistamalla om-mantraa tai so ham-mantraa, niin kuin Intian pyhissä kirjoissa neuvotaan. Mutta aivan erityinen vaiheensa henkisyyden tiellä on vaihe, jossa oppilas saa mantravihkimyksen (mantradikshan) valaistuneelta mestarilta (satgurulta). Tällä on suuri merkitys oppilaalle, sillä opettaja lataa mantraan voimaa (shaktia). Kun oppilas toistaa mantraa, energiaa virtaa häneen mestarin ja Jumalan suunnasta.

Mantra on tällöin ikään kuin kännykkä, jolla voimme soittaa rakkaallemme. Mantra on yhteydenpitoväline oppilaan ja mestarin, oppilaan ja Jumalan välillä.

Jumala on antanut meille ihmisille vapaan tahdon, voimme ajatella maallisia kohteita tai voimme ajatella Jumalaa. Jos ajattelemme Jumalaa toistamalla mantraa, me käytämme vapaata tahtoamme tavalla, joka miellyttää Jumalaa ja Hän vastaa siunaamalla meitä armon parantavalla ja puhdistavalla energialla.

Tällöin tavoin henkinen kasvu on oppilaan ja valaistuneen mestarin yhteistyön tulosta.

Sanskritin ja suomen kieliset mantrat

Suomalainen henkisen tien kulkija saattaa ajatella, ’miksi minun pitäisi toistaa sanskritin kielisiä mantroja, enkö voi toistaa suomen kielisiä mantroja? Enkö voi sanoa hiljaa mielessäni: Rakas Jumala, rakas Jumala?’

Voit toki toistaa ”Jumala” sanaa hiljaa mielessäsi, niin itsekin välillä teen. Mutta sanskritinkielisillä mantroilla on aivan erityinen merkityksensä. Ensinnäkin, meillä on seitsemän energiakeskusta (chakraa), joissa on yhteensä 50 energiakanavaa (nadia). Kun selväkuuloinen joogi kuuntelee näiden energiakanavien taajuuksia, hän kuulee sanskritin kielen aakkoset, joita on 50. Kun toistamme sanskritinkielisiä mantroja, energiakanavamme ja chakramme alkavat värähdellä ja puhdistua. Tästä johtuen sanskritinkielisillä mantroilla on aivan erityinen voimansa, ne eivät ole kenenkään keksimiä vaan ne soivat maailmankaikkeuden pohjalla. Joogit ovat kuulleet nämä mantrat ja ilmaisseet ne ihmiskielellä, jotta oppilaat voisivat toistaa näitä jumalallisia mantroja voidakseen puhdistaa näin mielensä.

Tästä johtuen Om on Jumalan nimi, se vastaa ihmiskielellä alkuperäisintä olemassaolon värähtelytaajuutta. Kun mieli hiljenee Om-mantran ansiosta, siirrytään suhteellisesta todellisuudeasta Absoluuttiin, tällöin Jumala koetaan.

Sanojen voima

Intialaisessa henkisessä perinteessä tavataan sanoa, että valaistuneen mestarin sanat ovat mantroja. Tällä tarkoitetaan, että se mitä valaistunut mestari sanoo, se tapahtuu. Jos joku on sairas ja mestari sanoo, että hän tulee terveeksi, näin tapahtuu. Tämä johtuu siitä, että mestarin mieli on täydellisen puhdas, hänellä ei ole itsekeskeistä minuutta, sen tähden se mitä hän sanoo, on täydellisessä sopusoinnussa maailmankaikkeuden kanssa. Mestarin täydellisesti puhdistunut ja keskittynyt mieli saa aikaan sen, että mitä hän sanoo, se omaa voiman muuttaa olosuhteet. Mestarin sanat ovat mantroja, jotka vaikuttavat kvanttienergeettisellä tasolla siten, että aineellinen todellisuus muuttuu vastaamaan hänen sanoihinsa sisältyvää asioiden tilaa.

Kun Jeesus sanoi, että vedestä tulee viiniä, veden kvanttienergeettinen taso muuttui vastaamaan viiniä ja näin vesi muuttui viiniksi.

Tällainen on mantran, Sanan voima.

Meidän sanamme voivat myös muuttaa maailmaa

Myös meidän sanamme ja ajatuksemme voivat muuttaa maailmaa. Sanokaamme, että olemme riidelleet läheisemme kanssa. Jos nyt annamme hänelle mielessämme anteeksi, hän soittaa kohta meille ja haluaa sopia riitamme. Mitä on tapahtunut? Me sanoimme mielessä ’anteeksi’ ja ’annan sinulle anteeksi’. Nämä sanat olivat mantroja, joiden sisältämä energia kulkeutui ystävämme luokse. Hän vastaanotti sen kenties tiedostamattaan ja niinpä hän tunsi katumusta ja sovittelunhalua, ja siksi hän soitti meille sovittelevassa hengessä.

Myös tavalliset sanat voivat olla tällä tavoin mantroja. Jos sanomme toiselle ’minä pidän sinusta’ tai ’minä rakastan sinua’ ja tarkoitamme mitä sanomme, silloin sanoillamme on mantran voima. Ne vaikuttavat syvällisesti vastaanottajaan.

Käyttäkäämme sen tähden sanoja varoen ja tarkkaavaisesti.

Viime kesänä katselin, kun juopunut pariskunta kantoi jäätelöannosta, joka oli alkanut sulaa ja valui heidän sormilleen. He kirosivat raskaasti niin, että ympäristö raikui. Ajattelin mielessäni, että he eivät tunne mantrojen voimaa. Kirosanat ovat nekin mantroja, tosin vahingoittavia ja kielteistä mantroja, jotka levittävät kielteisyyden energiaa.

Kuinka miellyttäviä ovatkaan siten kannustavat, ystävälliset ja myötätuntoiset sanat, ne kantavat hyvää energiaa matkassaan ja tekevät sekä vastaanottajista että näiden sanojen sanojasta onnellisia.

Myös poliitikon tulee olla varovainen ja tarkkaavainen sanojen kanssa. Jos hän sanoo väärän sanan väärässä paikassa, hän saattaa suututtaa toisen maan johtajan ja sytyttää sodan. Ja vastaavasti, sovittelevat, ystävälliset, rakentavat sanat, joita maan johtaja sanoo, voivat luoda rauhaa ja vaurautta kansan keskuuteen ja kansojen välille. Sanoilla on näin suunnaton voima.

Taitava kirjailija käyttää paljon aikaa löytääkseen sopivat sanat, voidakseen kuvata todellisuutta sattuvasti. Oppikaamme heiltä, harjoittakaamme sanojen suhteen taitavuutta, sillä meidän sanoillamme on suuri vaikutus läheisiimme ja meihin itseemme. Sanojen avulla me luomme tunnetiloja ja energioita, ja vaikutamme maailmaan.

Ja muistakaamme, että suurimpia sanoista ovat ’rakkaus’ ja ’Jumala’. Käyttäkäämme niitä saadaksemme yhteyden näiden sanojen alkulähteeseen. Tässä piilee mantrojen, sanojen voima. Ja kun toteutamme sen mitä sanomme, sanojemme voima kasvaa.

Kerran eräs aikuinen opasti tytärtäni olemaan käyttämättä alkoholia. Tyttäreni sanoi, ettei tuo läheinen voinut sanoa näin, koska opastaja itse käytti alkoholia. Tyttäreni sanoi, että isä voi sanoa niin, koska hän ei itse käytä alkoholia. Niinpä sanojemme taustalla tulee olla tekojen voima. Häntä kuunnellaan, jonka tiedetään elävän sanojensa mukaisesti.

Mantrat ja suuret viisaudet

Mantroja käytetään myös ilmaisemaan suuria viisauksia, joita voimme mietiskellä. Patanjalin jooga-ajatelmissa, jotka olen juuri kääntänyt ja tulkinnut suomeksi, joogan määritelmä ilmaistaan kolmella mantralla: Yogas cittavritti nirodha. Näiden mantrojen kääntämiseen tarvitaan neljä suomenkielistä sanaa: Jooga on mielenliikkeiden lakkaamista.

Upanishadeissa – Vedojen filosofisessa osiossa – ilmaistaan olemassaolon perimmäinen totuus suurten ajatelmien (mahavakyojen) muodossa. Näitä lyhyitä mantralauseita voi mietiskellä päästäkseen lähemmäksi totuuden oivaltamista:

Prajnanam Brahma – Tämä tietoisuus on Jumala.

Tat Tvam Asi – Sinä olet Se.

Om Tat Sat – Jumala on totuus.

Olkoon mantra, Jumalan nimi aina mielessämme ja huulillamme.

#voima #mantra #TaaviKassila #jooga #sana

135 katselukertaa0 kommenttia