Julkaisun otsikko, odota hetki päivitän sivua.

Julkaistu:
Päivämäärä

Historian aikana naisilta on viety oikeus vaikuttaa ja ilmaista itseään vapaasti, joten naisen ääni on ollut pitkään alaspainettuna ja tukahdutettuna. Vääränlaista vallankäyttöä ja kontrollia toteuttava patriarkaalinen maailma on pakottanut monen naisen pään alas ja hiljentänyt naisen äänen rankaisun ja häpeänpelon voimalla. Vaikka historian kautta opitut mallit ja uskomukset elävätkin vielä vahvasti kollektiivisessa tietoisuudessa, muutos on tapahtumassa vauhdilla.

Tänä päivänä yhä useampi nainen kohtaa tietoisestikin sisällään olevan haavoitetun, hiljennetyn naisen sekä ne vanhat uskomukset ja sukulinjojen mallit, jotka on aika muuttaa. Enää naisen äänen ei tarvitse olla vähäisempi kuin miehen. Nykypäivän länsimaalaisen naisen ääni on vapaa, ellei nainen itse sitä tukahduta. Tosin vapaus tuo mukanaan aina myös vastuun. Länsimaalaisten naisten on aika kertoa oma tarinansa ja antaa feminiinisen äänen kuulua myös niiden naisten puolesta, jotka eivät voi sitä vielä tehdä.

Kuten Dalai Lama on sanonut; länsimaalainen nainen pelastaa maailman. Se on totta, koska vapaalla, autenttisella naisen äänellä on vaikutusvaltaa ja maailmaa muuttavaa voimaa. Se on tärkeä avain niin sisäisen kuin ulkoisen eheyden ja tasapainon syntymiseen.

Kohti tasapainoista tanssia

Naisen äänen vahvistaminen ei tarkoita vastakkainasettelun lisäämistä maailmassa, eikä naisten nostamista miesten yläpuolelle. Lopulta kyse ei ole edes sukupuolesta, vaan ihmisyydestä. Kyse on tasapainosta, jonka tärkeys avautuu helpommin energioiden kautta. Kaikessa olemassa olevassa, myös jokaisessa ihmisessä, on niin feminiininen kuin maskuliininen energia. Tämän hetkinen maailma on kuitenkin enemmän maskuliininen ja kipeästi kaipaamaamme muutokseen tarvitsemme puhdasta feminiinistä energiaa, sen voimaa ja viisautta – joka tulee näkyväksi ja kuuluvaksi etenkin naisten kautta.

Niin feminiinisellä kuin maskuliinisella energialla on oma merkityksensä ja lahjansa. Kummallekin tulee antaa oma tila ilmentyä, kunnioituksella vastaparinsa erilaisuutta kohtaan. Se luo tasapainoa ja eheyttä. Naisen tanssiaskeleet ovat erilaiset kuin miehen, mutta kaunis tanssi ei toteudu ilman toista. Vapaus ja vastuu omista askeleista on oltava molemminpuolista. Tarvitsemme tavoitteiden ja suorittamisen rinnalle pysähtymistä olemiseen, ulkoisen lisäksi sisäistä, analyyttisyyden lisäksi intuitiota, hallinnan rinnalle välillä kaaoksellistakin luovuutta, yksilökeskeisen rinnalle yhteisöllisyyttä ja erillisyyteen ykseyttä. Puhtaimmillaan feminiininen energia on pelotonta ja myötätuntoista rakkautta, jolla on suuresti parantava ja eheyttävä voima. Se on se sydän, jonka kautta voimme tulkita toisiamme tanssiessa, olla läsnä, nähdä ja kuulla toisen ihmisen. Ilman tällaista myötätuntoa, syntyy vääränlaista vallankäyttöä ja oman edun tavoittelua. Ilman myötätuntoa tunteet, inhimillinen epätäydellisyys, haavoittuvaisuus ja autenttisuus pakenevat entistä syvemmälle suojien taakse. Ilman rakkauden valoa varjot ottavat suuremman vallan.

Tanssissa on kuitenkin aina kaksi puolta. Kun feminiininen kerää rohkeuden, luottaa ja astuu esille ilmaisten aidosti itseään, on maskuliinisen luotava sille turvallinen tila arvostuksella, ilman kontrollia ja tuomitsemista. Tämä sama tanssi tapahtuu niin sisällämme kuin suhteessa maailmaan ja muihin ihmisiin.

Ensin sisällä, sitten ulkona

Muutos tapahtuu sisältä ulos. Jotta nainen voi olla autenttisesti näkyvä ja kuuluva, hänen on ensin itse opittava arvostamaan itseään ja ymmärrettävä itse oman äänensä tärkeys. Tämä taas edellyttää itsetuntemusta – sisäisen valon ja varjojen kohtaamista, oman sisäisen suuruuden ja pienuuden hyväksymistä. Vasta kun tulee itsellensä näkyväksi ja kuuluvaksi, silloin toisetkin voi nähdä ja kuulla sinut. Vasta kun nainen kasvaa prinsessasta oman elämän kuningattareksi, hänen ei enää tarvitse ilmaista itseään jalkaa maahan polkien, vastaan taistellen tai miellyttäen, vaan autenttisesti ja totuudellisesti omassa voimassaan ollen.

Mitä tämä muutos voi tarkoittaa käytännössä? Ensinnäkin naisen tulee valita kuunnella sisäistä naisen ääntä, omaa feminiinistä viisautta, jonka on tietoisesti tai tiedostamattaan hiljentänyt.

Koska opimme ja oivallamme kokemusten kautta, on oleellista uskaltaa myös toimia tuota sisäistä ääntä kuunnellen. Vanhoista opituista malleista johtuen monen naisen on haastavaa ilmaista mielipidettään tai totuuttaan ilman tuomitsemisen pelkoa tai pelkoa siitä, että naisen ääni olisi vähemmän uskottava kuin miehen ääni. Vaikka on usein helpompaa olla hiljaa tai puhua odotusten mukaisesti, naisten on tärkeää opetella kertomaan oma totuus ja tarpeet. Pyytää sitä, mitä oikeasti tahtoo. On opeteltava asettamaan rajat ja sanottava, että tämä ei käy minulle, tai että tälle sanon kyllä.

Oman autenttisen äänensä ja totuuden ilmaiseminen on itsensä kunnioittamista. Ei siihen tarvitse pyytää lupaa, mutta tietysti sen voi tehdä monella tavalla. Itseään arvostava nainen voi tulla kuulluksi ilman, että pyytelee itseään anteeksi, ilman muurien taakse piiloutumista tai hyökkäystä. Kyse ei ole väittelystä ja vastakkainasettelusta, vaan uskalluksesta olla avoin ja aito – villi ja vapaa. Se voi herättää vastustusta heissä, jotka eivät vielä anna siihen lupaa itselleen. Kokemuksen kautta voimme kuitenkin oppia, että autenttisen äänemme ilmaiseminen tekee meidät inhimilliseksi, aidoksi ja siten myös helpommin kohdattavaksi.

Tämän opettelussa tarvitsemme toki myös toisiamme. Naiset ovat aina kokoontuneet yhteen tulen äärelle, jakamaan tarinoitaan. Viime vuosina naisten piirit ovat lisääntyneet merkittävästi. Yksi syy tähän on se, että piirissä naisilla on mahdollisuus olla näkyvä ja kuuluva tasavertaisena, ilman tuomitsemista. Kun nainen saa näin hyväksyntää itselleen ja omille sanoilleen, se lisää hänen itseluottamustaan ja turvallisuuden tunnettaan. Lisäksi piirissä voi saada kokemuksen siitä, kuinka oma ääni rikastuttaa kokonaisuutta; antaa lahjan muille herättämällä jotain tärkeää kuuntelijassa. Vasta kun annat äänesi kuulua, muut voivat kuulla sinut. Kun sinä olet näkyvä ja kuuluva inhimillisenä ja haavoittuvaisena, myös toisen on helpompi hyväksyä nämä puolet itsessään. Näin muutamme maailmaa, hetki hetkeltä, yhdessä tanssien.

Uutta luova ääni

Uudet ratkaisut ja visiot eivät synny jo tunnetusta. Mitä kokonaisvaltaisemmin käytämme erilaisia puolia, sitä rikkaampaa kokonaisuutta voimme kutoa. Kun annamme tilaa erilaisille äänille ja ilmaisuille – niin itsessämme kuin ympärillämme – sitä varmemmin syntyy uutta.

Naisen autenttinen ääni voi kertoa jotain ennenkuulumatonta, jotain mitä maailma nyt kipeästi tarvitsee. Mutta jos se tukahdutetaan, tarvittavaa muutosta ei synny. Kuten tanssissa, jos nainen ei saa tilaa ilmaista itseään vapaasti, tunteellisella ja luovalla feminiinisellä tavalla – on kuin puolet tanssista jäisi pois. Silloin jotain ainutlaatuista ja hetkessä syntyvää, havahduttavaa ja eheyttävää kauneutta jää kokematta.

Jos ulkoinen maailma ei tue feminiinistä energiaa, nainen oppii samaistumaan sisäiseen maskuliinisuuteensa. Naisten on kuitenkin uskallettava olla esillä myös naisina ja antaa feminiinisen äänensä kuulua. Naisten ei tule lieventää tai siistiä sanomaansa vain, koska he haluavat olla uskottavia ja hyväksyttyjä myös miesten silmissä. Näin tehdessään nainen mukautuu maskuliiniseen muottiin eikä ilmaise asioita autenttisesti. Näin jotain tärkeää jää kuulematta.

Äänellä on suurta voimaa ja sillä voi vaikuttaa. Äänellä voi parantaa, luoda uutta. Ääni herättää, yhdistää. Äänen kautta voi tuoda sisimmän esille, näkymättömän näkyväksi. Äänen kautta voimme kommunikoida, kohdata keskustellen – kuulla toisen ihmisen. Käytä siis ääntäsi hyvään.

#ääni #KatjaFrange #nainen #maailma #feminiinienergia #feminiini

67 katselukertaa0 kommenttia