Syklit kertovat elämän jatkuvasta uudistumisesta

Mieli helposti hahmottaa elämän ja ajan lineaariseksi jatkumoksi, kuin viivaksi, jossa on alku ja loppu. Elämä on kuitenkin syklinen, ikuinen elämän kehä. Kuljemme jatkuvasti syklistä toiseen, kuin katkeamattomia kierroksia tai ajanjaksoja, jotka kutovat elämän alati muotoutuvaa, laajentuvaa ja uudistuvaa kokonaisuutta yhteen. 


Kaikessa elämässä voit nähdä nämä luonnolliset syklit, niin maailmankaikkeudessa, luonnossa, ihmisessä, historiassa kuin taloudessakin. Sykliä symboloi pyöreä muoto, kehä tai ympyrä, joka kuvastaa kokonaisuutta, itseä, ikuisuutta, ajattomuutta ja syklistä liikettä. Äiti Maa on pyöreä maapallo, joka pyörii oman akselinsa ympärillä luoden näin syklistä päivien kudontaa. Pyöreä kuu taivaalla käy myös omaa syklien kiertoaan, uudesta kuusta täysikuuhun. Myös Aurinkoa kiertävät planeetat omissa sykleissään.


Me ihmiset olemme osa luontoa ja myös meillä on omat syklimme. Jokainen ihminen on kuin pienoiskuva tuosta universaalista kauneudesta, mikrokosmos makrokosmoksessa. Fyysisesti voimme tuntea syklisyyden jokaisen nukkumisen ja hereillä olon tai sisään- ja uloshengityksen myötä. Jokaisen ihmisen syntymäkin on sidoksissa sykleihin, koska voimme saada alkumme vain tietyssä vaiheessa naisen sykliä.


Syklit kertovat elämän jatkuvasta uudistumisesta, muutoksesta ja liikkeestä sekä siitä, että kaikella olemassa olevalla on omanlainen rytmi ja tahti. Kaikessa luonnossa, mutta myös meidän ihmisten elämässä ja meissä itsessämme on jatkuvan muutoksen lisäksi luonnollinen rytmi. On aloituksia ja lopetuksia, joiden jälkeen tulee uusia alkuja. On syntymää ja kuolemaa, jonka jälkeen elämä syntyy uudenlaiseen muotoon. On pieniä ja suuria, fyysisiä ja henkisiä, sisäisiä ja ulkoisia syklejä, jotka noudattelevat omaa rytmiään. Syklien liike on ikuinen, eivätkä ne koskaan katkea tai lakkaa olemasta – vain niiden muoto muuttuu.

Syklien vaiheet

Jokainen yksittäinen sykli luo oman kehän, joka aloittaa ja sulkee jotain. Sillä ei ole varsinaisesti alkua tai loppua, mutta se on vaihe, jossa jotain muuttuu niin, että vanha jää taakse ja uusi saa tilaa syntyä. Syklin alussa on uuden aika, jotain uutta avautuu. Syklin lopussa taas jostain on mahdollisuus päästää irti. Uusi sykli rakentuu kuitenkin aina edellisen päälle, luoden kuitenkin aina erilaista ja uudistuvaa jaksoa.


Sykleihin sisältyy erilaisia vaiheita ja niillä on oma rytmi ja tahti. Tätä kuvastaa hyvin vuoden kierrossa erilaiset vuodenajat ja kuunkierrossa erilaiset kuun vaiheet. Astrologinen 12 eläinradan kartta on myös yksi kokonaisuus, jonka syklissä käymme tietyssä järjestyksessä ja ajassa läpi jokaisen merkin vaiheet. Samalla tavalla myös meidän ihmisten sykleissä, olivatpa ne sitten henkisiä tai fyysisiä, on erilaisia vaiheita. Elämä itsessäänkin on yksi suuri sykli, johon sisältyy erilaisia vaiheita, kuten lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Kun tämä koko elämän sykli loppuu, kuolemakin on samalla jälleen uuden syklin alku – uudessa muodossa, jonka voimme vain aavistaa.


Fyysinen esimerkki syklien vaiheiden vaikutuksesta on se, että kuukausitasolla naiset voivat huomata kuun vaiheen vaikutuksen omaan kehoon, kuukautiskiertoon ja sen, miten nuo eri vaiheet vaikuttavat omaan energiatasoon, hormoneihin ja tunteisiin. Esimerkiksi täysikuun ja laskevan kuun aikaan voi huomata levon ja sisäänpäin kääntymisen tarvetta, kun taas uuden kuun ja nousevan kuun aikaan voi huomata inspiraation ja ideoiden heräämisen. Näiden syklien myötä keho ja mieli puhdistuvat ja uusiutuvat.


Suuremmassa mittakaavassa puhutaan erityisesti ihmisen seitsemän vuoden jaksoista, joissa jokaiseen ikävaiheeseen liittyvät tietyt teemat ja henkiset kasvukohdat. Liikaa valmiisiin malleihin ei kuitenkaan kannata jumittua, koska elämä on aina monimuotoista ja jokaiselle ainutlaatuista. Jotain viitettä ja ymmärrystä ne voivat kuitenkin antaa oman elämän vaiheista. Omaa elämäänsä tutkimalla voi huomata myös esimerkiksi kolmen, 10 tai 13 vuoden syklejä, hahmottaa alkuja ja loppuja sisäisille ja ulkoisille aikajaksoille ja muutosvaiheille.

Vaikka syklien vaiheet ovatkin toistuvia, ne eivät koskaan ole samanlaisia. Voimme kyllä huomata yhtäläisyyksiä, kun tulemme jälleen tuttuun vaiheeseen jossakin elämän syklissä, mutta silti ne näyttäytyvät ainutlaatuisessa muodossa ja energiassa. Elämä ei koskaan toista samaa kaavaa, vaan on kiertokulussaan alati muutoksessa. 


Henkiset syklit

Kehollisten syklien lisäksi käymme läpi myös henkisiä syklejä, joiden aikana kasvamme, aikuistumme ja tietoisuutemme avautuu. Jokaisella syklillä on aina merkityksensä ja opetuksensa. Esimerkiksi seitsemän vuoden syklien mukaan käymme läpi kuhunkin jaksoon kuuluvaa henkistä kasvuteemaa. Törmäämme siihen yhä uudelleen, tavalla tai toisella, kunnes on murrosaika ja olemme valmiita siirtymään eteenpäin. Elämän kehää kiertäessämme kuitenkin palaamme välillä samojenkin kasvuoppien äärelle, mutta kuitenkin joka kerta kokeneempana, muuttuneena ja tietoisempana.


Usein juuri ennen uuden syklin alkamista kuluneen syklin energiat tiivistyvät, paine kasvaa, kuin varmistaakseen sen, että päästämme irti siitä, mitä ei enää tarvita uudella ajanjaksolla. Yleensä tällainen kriisiltä tai kaaokselta tuntuva aika vain pyytää ylittämään haasteet, ja etenemään uudelle tasolle uuden alun myötä. Se on kuin sadonkorjuun aika, jolloin poimitaan mukaan se, mitä tulevassa tarvitsee ja jätetään kaikki muu taakse. Avaimena tähän on se, että suostuu kasvamaan, antautuu elämänmuutokselle. Opettelee joustamaan, eikä jäykisty vanhaan.


Mitä sisällä, sitä ulkona. Syklit ilmentyvät eri tavoin oman sisäisen muutoksen ja tietoisuuden mukaan. Moni on huomannut tietoisuuden kasvun nopeuttavan myös syklien kiertoja. Kiihtyvän, muuttuvan ajan ja kollektiivisen tietoisuuden värähtelynousun myötä myös syklien kierrot nopeutuvat ja vaihtuvat nopeammin. Sen myötä on myös yhä helpompi huomata syklien vaihteluita. Vanha jää taakse nopeammin ja olemme lähes jatkuvasti yhä tietoisemmin uuden edessä.


Nykyajassa toimivat erilaiset rytmit ja syklit kuin aikaisemmin. Se liittyy myös siihen, että nykyään on enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään, emmekä ole enää niin kiinni jäykissä ajattelumalleissa siitä, mitä esimerkiksi tietyssä iässä kuuluisi tehdä. Moni on huomannut senkin, että ei voi enää samalla tavalla toistaa rutiineja kuin ehkä aikaisemmin. Totutut, paikoillaan pysyvät kaavat ovatkin monella jo vaihtuneet yhä enemmän hetkessä elämiseen sekä joustavaan muutoksiin mukautumiseen.


Oma rytmi ja tahti

Jokaisella ihmisellä on omat luonnolliset syklit. Viisautta onkin etsiä oma rytmi ja tahti. Koska olemme ihmisinä myös osa luontoa, elämme myös luonnon luoman syklisyyden mukaan – olimme siitä tietoisia tai emme. Voimme kuitenkin fyysisesti ja henkisesti paremmin ja elämä soljuu vaivattomammin, silloin kun elämme omien luonnollisten rytmiemme mukaan.

Oleellista on uskaltaa antautua elämän luonnolliselle muutokselle, elämän uudistavalle voimalle ja itsensä herkälle kuuntelulle. Myös luontoyhteyden vahvistaminen tasapainottaa ja selkeyttää omaa luontaista syklisyyttä. Kun on hereillä, voi tietoisesti syklien lopussa jättää pois sen, mitä ei enää tarvitse ja ottaa vastaan uutta rohkeudella. Elämä kuitenkin tekee tehtäväänsä ja jos emme jumita vastaan, jokaisen syklin myötä meihin tulee enemmän tilaa ja viisautta katsoa suurempaa kuvaa ja hahmottaa myös yhä kirkkaammin se, mikä on lopulta oleellista, todellista ja pysyvää.


Viisautta on keskittyä elämään tässä ja nyt. Tarkoitus on elää tässä hetkessä, juuri meneillään olevassa syklin vaiheessa. Ei siis kiirehtiä, vaan ennemminkin keskittyä hidastamaan ja nauttimaan meneillään olevasta elämästä. Syklit kyllä pitävät huolen itsestään. Aika kulkee kiirehtimättäkin. Tehtävämme on elää tämä elämä ja omalla tavallamme tutkia sen suurta, kaunista mysteeriä, joka syntyy yhtä aikaa kaikkialla ja ei missään olevasta voimasta ja viisaudesta, jota rakkaudeksikin kutsutaan.


Syksyn aika on monelle uuden syklin vaihe. Koulut ja työt jatkuvat jälleen kesän ja lomien jälkeen, etsimme taas arkeen uuden rytmin. Uuden syklin alussa on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan ja kuuntelemaan itseä. Voi tarkastella ja kartoittaa, mikä on juuri nyt itselle sopiva tahti ja rytmi – ja miten voi kunnioittaa sitä omassa arjessa.

Arjen keskellä on hyvä muistaa myös syklien merkityksellinen viesti. Elämä jatkuu aina ja tämänkin hetkinen on ohimenevää. Aina tulee uusi alku. Haasteiden keskellä on lohduttavaa muistaa, että muutos ja uudistuminen ovat väistämättömiä. Ilon hetkissä taas on antauduttava nauttimaan, koska sekin on ohimenevää. Hyvä elämä on aidosti koettu ja eletty.