Tri. Dominique Surel: Inhimillinen Potentiaali-sarja: Placebo-vaikutus – Parantumisen mysteeri

Julkaistu:
12/27/2016

Ihmisen mieli-henki-sydän-keho –järjestelmä esittelee meille jatkuvasti joitakin rationaaliselle mielellemme melko kummastuttavia tilanteita. On tunnettu tosiasia, että mieli voi auttaa kehoamme parantumaan sairauksista ja kärsimyksistä. Uskomisen ja aikomuksen (intention) konseptit ovat voimallisia. On runsaasti esimerkkejä yksilöistä, jotka suorittavat uskomattomia urotekoja tai saavutuksia vain siksi, että he uskovat niin vahvasti selviytymiseensä. Tiedemiehet pohtivat, onko näissä tapauksissa kyseessä anekdoottisia todisteita vai vain poikkeuksia. Sen lisäksi monissa tutkimuksissa dataa analysoitaessa huomataan, että lopputulokset poikkeavat päälöydöksistä. Näitä kutsutaan poikkeaviksi havainnoiksi. Poikkeavat havainnot eivät mukaudu löydösten enemmistöön ja ne jätetään siksi huomiotta. Monet näistä poikkeavista havainnoista löydetään sellaisilta tutkimusalueilta kuten paraneminen.

Nämä poikkeavat havainnot ovat joka tapauksessa olemassa. Asiat ovat tapahtuneet. Ne on jätetty huomiotta koska joko niitä ei voida tieteellisesti replikoida (toistaa) tai niitä ei voi soveltaa kaikkiin osallistujiin. Herää kysymys, eikö olisi mielenkiintoista saada selville miksi ja miten nämä toiminnot tapahtuvat? Voisimmeko saada niitä tapahtumaan useammin, vaikkakaan niitä ei voida soveltaa jokaiseen?

Placebo-vaikutus kuuluu selittämättömien poikkeusten listalle. Vai kuuluuko? Esimerkissä placebo-vaikutuksesta henkilölle kerrotaan, että hänelle annetaan jotakin tiettyä lääkettä, joka helpottaa hänen oloaan. Koehenkilö nauttii lääkettä ja toipuu, juuri sillä tavalla kuin lääkkeen olikin tarkoitus vaikuttaa. Yksinkertainen koe ja ilmeinen tulos. Lukuun ottamatta sitä seikkaa, että henkilön nauttima lääke oli pelkästään sokeripilleri, jossa ei ole mitään muuta. Tässä vaiheessa ajattelemme, että mieli on vakuuttanut ihmiselle, että hän voi paremmin, mutta aiempi tila tulee palautumaan. Tai että aiempi tila ei palaudu, koska se ei alun perinkään ollut todellinen. Mutta mitä meidän pitäisi ajatella, kun tila on todettu oikeaksi ja on mitattavissa olevia fysiologisia todisteita siitä, että henkilön keho on todellakin reagoinut placeboon aivan kuin kyseessä olisi aito lääkitys?

Tässä luennossaan professori Dominique Surel käy läpi joitakin kiehtovia viimeaikaisia kokeita, joita on tehty placebo-vaikutuksesta. Luento esittelee myös nocebo-vaikutuksen, mikä tarkoittaa sitä, että yksilöt, jotka ottavat placeboa, kokevat sivuvaikutuksia, joita aiheuttaa se oikea lääke, jota he uskovat käyttävänsä. Professori Surel selittää myös miten jotkut placebo-kaksoissokkotestin tulokset johtavat siihen päätelmään, että testattavien kahden ryhmän välillä ei ole eroja – mutta tämä johtuu siitä, että sekä placeboa ottanut ryhmä että se ryhmä, joka on saanut oikeaa lääkettä, ovat kokeneet vastaavaa positiivista kehitystä terveydessään.

Tämä kiehtova luento inspiroi ymmärtämään niin ihmisolennon inhimillisen potentiaalin kuin oman paranemisen kyvyn voiman.

Jos haluat lukea aiheesta lisää, löydät tohtori Surelin artikkelin aiheesta Minä Olen -lehden numerosta 3/16.

#DominiqueSurel #inhimillinenpotentiaali #intuitio #Placebo

1 katselukerta0 kommenttia