Unelmat on mahdollista muuttaa todeksi!

Julkaistu:
4/12/2017

Goal Mapping on hämmästyttävän yksinkertainen ja samalla äärettömän voimallinen tapa asettaa ja saavuttaa tavoitteita. Se auttaa ihmisiä ympäri maailman muuttamaan unelmansa todeksi. Jo yli 20 vuoden ajan Goal Mapping on auttanut ihmisiä maksamaan velkojaan, lisäämään tulojaan, parantamaan terveyttään, ostamaan oman kodin, antamaan lapsilleen hyvän koulutuksen, tulemaan mestareiksi omassa urheilulajissaan, jäämään eläkkeelle hyvissä ajoin ja olemaan parempia unelmatyössään tai aloittamaan oman yritystoiminnan. Kun Brian Mayne noin 20 vuotta sitten näytti elävän elämänsä synkintä aikaa, olikin kyseessä todellisuudessa uuden, valoisan ajanjakson alku. Tuo aika auttoi häntä löytämään oman polkunsa ja ymmärtämään tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen tekniikan. Mutta mistä kaikki aikoinaan sai alkunsa? Miten Brian kehitti Goal Mapping-järjestelmän ja miten hän sai ensimmäiset osallistujat kursseilleen ja luennoilleen? Miten kaikki eteni?

Inspiraation välähdyksestä menestykseksi

Goal Mapping syntyi yksittäisenä inspiraation välähdyksenä. Brian oli ajamassa autoa myöhään eräänä iltana ja huomasi mielensä vastaavan kysymykseen, jota oli esittänyt itselleen ja muille jo yli vuoden ajan. Kysymykseen ”mikä on kaikkein paras tapa asettaa tavoitteita?” – Olin kysynyt tuota kysymystä intensiivisesti, sillä itselleen tavoitteiden asettamisen oppiminen 30-vuoden iässä oli täysin muuttanut oman elämäni ja pohdiskelin, miksi tuota kykyä ja tietämystä siitä ei opeteta kouluissa osana perusopetusta. Kun näin vision Goal Mapista välähdyksenä mielessäni, sanoina ja kuvina, ymmärsin välittömästi ja intuitiivisesti, että tämä oli vastaus kysymykseeni. On elintärkeää käyttää sanojen ja kuvien yhdistelmää aivojamme kokonaisvaltaisesti aktivoidaksemme, jotta tavoitteet voidaan asettaa mahdollisimman voimallisella tavalla, Brian kertoo. Tämä tapahtui vuonna 1994 ja tuohon aikaan Brian oli harjoittelijana lontoolaisessa organisaatiossa, joka opetti henkilökohtaista kehitystä pohjautuen Tony Robbinsin ja Stephen Coveyn materiaaleihin. Brian alkoi itse käyttää ja testata Goal Mapping -systeemiä ja totesi sen toimivan. Mitä enemmän hän sitä käytti, sitä enemmän hän sitä ymmärsi ja sitä paremmin se toimi. Lyhyen ajan kuluttua hän päätti jättää koulutusorganisaation, jossa työskenteli, ja päätti perustaa oman organisaationsa vuonna 1995. – Ensimmäinen tilaisuuteni opettaa Goal Mappingia koitti myöhemmin samana vuonna ja kyseessä oli kansallinen brittiläinen yritys nimeltä Mercury Communications. Goal Mapping –ohjelmasta tuli niin suosittu, että 5000 ihmistä osallistui workshopeihin ja loivat omia Goal Mapejaan tulevan menestyksensä pohjaksi. Brian oppi itsekin paljon opettaessaan Goal Mappingia niin monille ihmisille niin lyhyen ajan kuluessa, mutta ennen kaikkea totesi järjestelmän todella toimivan! Monet loivat itselleen Goal Mapeja kehittääkseen uraansa ja tullakseen johtajiksi. He saavuttivat tuon tavoitteensa ja tulivat usein uudelleen rekrytoiduiksi muihin yrityksiin, jolloin he kutsuivat Brianin esittelemään Goal Mapping –ohjelman uusille tiimeilleen. Tämän myötä ohjelma levisi orgaanisesti ja jopa suurimmat yritykset, kuten Microsoft ja Englannin hallitus kuulivat viidakkorummun kautta levinneitä suosituksia Goal Mappingista sellaisilta ihmisiltä, jotka olivat käyttäneet sitä ja hyötyneet siitä suuresti.

Neljä eri ohjelmaa

Brian Mayne suunnittelee nyt tuovansa Life Mapping ja Action Mapping – ohjelmiaan enemmän esiin Suomessa. Mitkä ovat Life Mappingin perusteet ja millä tavoin se eroaa Goal Mappingista? – Goal Mapping on ensimmäinen neljästä luomastani menestykseen tähtäävästä järjestelmästä. Jokaisella niistä on ”mapping”-järjestelmä, joka hyödyntää sanoja ja kuvia aktivoidakseen aivomme kokonaisvaltaisesti. Jokainen niistä keskittyy tiettyyn menestyksen aspektiin, hän pohjustaa. – Goal Mapping keskittyy fyysisten tavoitteidesi saavuttamiseen. Life Mapping keskittyy vahvimpiin positiivisiin asenteisiisi. Action Mapping taas keskittyy ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja Self Mapping siihen, että olet autenttinen oma itsesi. Nämä kaikki 4 Brianin workshopia yhdessä luovat Autenttisen Itsensä Johtamisen polun. Matka alkaa Goal Mapping worskhopilla, jossa selvennät visiosi itsellesi ja elämällesi ja asetat maalisi ja tavoitteesi. Sitten jatkat matkaasi Life Mapping workshopissa, jossa kasvatat voittamisen asenteitasi ja valjastat tarkoituksen voimasi. Action Mappingissa voit kehittää tehokkaita suuren johtajuuden tapojasi, jotka auttavat sinua huppusuorituksiin toiminnassasi ja vuorovaikutuksessasi. Viimeistelet matkasi autenttiseen itsesi johtamiseen Self Mappingin avulla, missä sinua autetaan olemaan aito oma itsesi ja rohkaistaan parhaaseen kaikkialla ympärilläsi. Brian yhdistää kaikki workshopinsa ja Mapping-järjestelmänsä syvimmän henkisen viisautensa kanssa, minkä tuloksena syntyy autenttisen menestyksen Self Mastery –ohjelma, jota kutsutaan nimellä Shine. Sitä hän pitää Suomessa vuosittain. Seuraava Suomen Shine järjestetään 19. – 21.5. (www.shinewithbrianmayne.com)

Haasteita ja uskoa

Brian on selvästikin kiinnostunut henkisistä asioista, mutta onko näin ollut aina? Onko hän ollut lapsuudestaan asti herkkä ja miten henkisyys ilmenee hänen elämässään nykyisin? – En ole kasvanut minkäänlaisten henkisten tai uskonnollisten uskomusten tai vaikutusten parissa. Kokemukseni henkisyydestä heräsi vuosi tai kaksi sen jälkeen, kun opin lukemaan. Olin noin 33-vuotias ja lukemani materiaalit paneutuivat vähitellen enemmän muinaiseen henkiseen viisauteen. Eräänä iltana ollessani harjoittelemassa hengitystekniikkaa ja meditaatiota näin yllättäen näyn tulevaisuudesta, jossa matkustin ympäri maailmaa ja autoin ihmisiä kehittämään elämäänsä henkilökohtaisten kehitystyökalujen avulla, muistelee Brian. – Se, mitä tuona iltana näin, tuntui olevan valovuosien päässä sen hetkisestä tilanteestani ja toisinaan jouduin taistelemaan uskoakseni sen toteutuvan. Tuon tapahtuman jälkeen en ollut ennallani ja vähä vähältä visioni on toteutumassa mitä maagisimmalla tavalla. Minun on pakko uskoa, että tietäni ohjaa luomakuntamme Jumalan käsi. Brianin elämää on vaikeuttanut lukihäiriö. Miten hän on silti kyennyt luomaan Goal Mappingin – onko hänen muut kykynsä jollakin tapaa kehittyneempiä vai miten hän on pystynyt etenemään omaa polkuaan vaikeudestaan huolimatta? – Minulla ei ole mitään erityisiä kykyjä tai extra-aistia, mutta uskon, että ajattelen todennäköisesti hieman muista poikkeavalla tavalla, sillä kokemukseni ovat olleet erilaisia. Olen kasvanut paljon matkustavassa perheessä, käynyt vain vähän kouluja, irtautunut koulutusjärjestelmästä täysin 13-vuotiaana ilman minkäänlaista pätevyyttä ja hädin tuskin osaten lukea tai kirjoittaa – tällä kaikella on ollut minuun vaikutuksensa. Se kyky, jota kehitin, on uskoakseni muistini. Tarvitsin hyvää muistia, koska en pystynyt kirjoittamaan muistiinpanoja tai listoja.

Muiden menestys on paras kiitos

Kaikkein merkityksellisintä Brianin työssä tällä hetkellä on se, kun hän kuulee entuudestaan tuntemattomien ihmisten tarinoita siitä, miten Goal Mapping on auttanut heitä saavuttamaan jotakin todella tärkeää elämäsään. – Joskus he ovat lukeneet kirjani ja oppineet systeemin sitä kautta, toisinaan oppineet sen sertifioidun Goal Mapping-kouluttajan kautta. Kummassakaan tapauksessa oppi ei ole tullut suoraan minulta ja se tarkoittaa, että Goal Mapping tulee auttamaan ihmisiä elämään paremmin myös kauan sen jälkeen, kun oma elämäni on päättynyt, Brian toteaa kiitollisena. Brianin tie Minä Olen -messuille ei ole ollut kaikkein suorin, sillä eteen on osunut monenlaisia esteitä ja päällekkäisyyksiä. – Ensimmäisestä kutsustani messuille on jo jonkin verran aikaa ja eteen on osunut todellakin monia esteitä voitettavaksi, joten olen todella mielissäni päästessäni vihdoin helmikuussa Suomeen ja messujen esiintyjäksi. Lauantaina 11. päivä on syntymäpäiväni ja lahjani tulee olemaan mahdollisuus jakaa Goal Mappingin syvempää henkistä ymmärrystä ja voimaa kaikille kuulijoilleni, hymyilee Brian lopuksi.

Brian Mayne esiintyy Minä Olen –messuilla sunnuntaina 12.2.2017. Tule kuuntelemaan maksuton luento Unelmien muuttaminen todellisuudeksi Goal Mappingin avulla klo 12.50 – 13.50 (tulkataan suomeksi) ja syvennä tietojasi workshopissa Onnistumisen tiede & 7 Goal Mappingin askelta klo 14.30-16.30 (englanninkielinen, mutta paikalla on myös Suomalaisia Goal Mapping kouluttajia.)

#BrianMayne #GoalMapping #unelma

3 katselukertaa0 kommenttia