• Janne Laakso

"Yli"luonnoliset ilmiöt ja -kyvytYliluonnollisia ilmiöitä voidaan myös kutsua paranormaaleiksi ilmiöiksi. Yliluonnollinen tarkoittaa luonnonlakeja noudattamatonta, luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa, normaalin tai luonnollisen rajat ylittävää. Sillä tarkoitetaan toisaalta myös selittämätöntä, outoa tai paranormaalia, jota emme vain kykene ymmärtämään.Vuonna 1882 perustettiin Englantiin Psyykkisen tutkimuksen seura, jonka ensimmäinen puheenjohtaja oli Cambridgen yliopiston moraalifilosofian professori Henry Sidgwick. Tämä tehtiin vastavetona 1800-luvulla syntyneeseen Charles Darwinin evoluutioteoriaan. Syyt yliluonnollisten tutkimukseen vaihtelivat, osa halusi osoittaa, että henki pystyi toimimaan irrallaan aineesta ja toisaalta uskottiin, että ainoastaan psyykkinen tutkimus voi pysäyttää materialismin etenemisen. Näin syntyi käsite parapsykologia, joka tarkoittaa tieteenalaa, joka tutkii yliluonnollisia ilmiöitä.Parapsykologian peruskäsitteet ovat aistien ulkopuolinen aistiminen (ESP = extra sensory perception = yliaistillinen havainnointi) sekä psykokinesia (mielen vaikutus aineeseen).

Väitetyt parapsykologiset ilmiöt jaetaan useimmiten seuraaviin neljään ryhmään.


Telepatia (kr. tele = kaukana, pathos = tunteminen) eli ajatuksensiirto tarkoittaa viestin välittämistä ihmiseltä tai eläimeltä toiselle ilman, että tieto välittyy tunnettujen aistien tai tunnetun tekniikan avulla.

Selväaistiminen (ransk. clairvoyance, selvänäkeminen) tarkoittaa, että kohteesta saadaan tietoa ilman aistien tai tunnetun tekniikan välitystä.

Ennaltatietäminen (prekognitio) tarkoittaa, että henkilö voi ennustaa toisen henkilön tulevia ajatuksia tai tulevia tapahtumia käyttämättä olemassa olevaa tietoa. On myös olemassa retrokognitio eli menneisyyttä koskeva paranormaali tietäminen.

Psykokineesi (kr. psykhe = henki ja kinesis = liike) tarkoittaa, että henkilö voi vaikuttaa esineisiin, eliöihin ja tapahtumiin vaikuttaminen ilman tunnettuja keinoja ajatuksen tai/ja tahdonvoimalla.

(Lähde: www.paramaailma2011.wordpress.com/yliluonnolliset-kyvyt)Maailma on täynnä ihmisiä, jotka uskovat yliluonnollisiin asioihin ja ilmiöihin. Yliluonnolliset asiat ovatkin "uskonasioita" tai "uskomuksia", kunnes ihminen itse saa näistä kokemuksen. Tällöin usko muuttuu tiedoksi ja todeksi henkilölle. Tiedekin tietää ja pystyy osoittamaan, että kaikkialla on energiaa ja kaikki on energiaa. Atomi on täynnä energiaa ja pieni osa on kiinteää ainetta. Eli kaikki mikä meille on näkyvää ja kiinteää, on itse asiassa "näkymätöntä" energiaa, joka meille näyttäytyy fyysisenä ja kiinteänä aineena.


Tiedekin siis sanoo, ettei energia katoa mihinkään, vaan se muuttaa muotoaan

Kysymys kuuluukin, mitä se loppujen lopuksi on, mitä emme pysty näkemään, tuntemaan tai havaitsemaan?


On olemassa ihmisiä, jotka väittävät pystyvänsä ottamaan yhteyttä edesmenneisiin sukulaisiin, näkemään heitä ja keskustelemaan tai kommunikoimaan heidän kanssaan. Vielä ihmeellisemmältä kuulostaa, että joku kykenee keskustelemaan Universumin - maailmankaikkeuden kanssa. Loppujen lopuksi, kun asiaa tarkemmin ajattelee, kyse ei todellakaan ole yliluonnollisesta ilmiöstä, vaan enemmän täysin normaalista luonnollisesta ilmiöstä. Koska kaikki on energiaa, niin tietyt ihmiset kykenevät vain havainnoimaan eri energiamuotoja, mitä ympärillämme on. Kuulostaako edelleen kummalta? Itse asiassa ei, koska se sama energia, mitä he kykenevät havainnoimaan, löytyy meistä itsestämme. Ihmiset, jotka pitävät asiaa yliluonnollisena käyttävät "normaaleja" maallisia aisteja. Emmehän me sähköäkään näe, vaikka lamppu tarjoaa meille valoa.


Tänä päivänä puhutaan erilaisista tiheyksistä missä elämme. Me näemme, kuulemme, maistamme, tunnemme ja haistamme. Silloin tällöin astuu peliin tuo ylimääräinen tunne, intuitio, jolloin vain tiedämme asioita. Tämä onkin se ihmisen 6. aisti. Samoin joskus näemme unia, jotka sitten vain tapahtuvat. Itse kysyisin, miten on mahdollista, että aivomme, joka on hermosoluista koostuva, pystyisi ennakoimaan tietyn tapahtuman? Jos uskotte vain sattumiin, niin laittakaa ihmeessä seuraavan kerran lotto vetämään. On suuri mahdollisuus, että voitatte päävoiton. Normaali maallinen tiheys mielletään 3D maailmaksi. Tästä ylöspäin mentäessä 4D:ssä ja 5D:ssä tulevat mukaan "muut" aistit, joilla kyetään havainnoimaan näkymätöntä energiaa eri tavoin. Kyse on tietoisuuden tasoista.


Mainitsin yllä, että joku kykenee kommunikoimaan Universumin kanssa. Universumi on kaikki mitä on. Me itse, edesmenneet sukulaiset, eläimet, avaruus, planeetat- kaikki. Se, että kykenee kommunikoimaan edesmenneiden sukulaisten kanssa tarkoittaa siis kykyä kommunikoida kenen ja minkä kanssa tahansa. Siinä siis ei ole mitään ihmeellistä.


Mitä nämä "yli"luonnolliset kyvyt sitten ovat?


Ensinnäkin kaikilla on "yli"luonnollisia kykyjä. Ei ole olemassa tiettyä ihmisryhmää, tai -tyyppiä, jolla nyt sitten vaan sattuu olemaan kykyjä. Ihmiset eivät vain muista sitä, että sellainen kyky on olemassa. Ihmiset eivät ole aktivoineet näitä kykyjä. Lähes kaikki ovat kokeneet jotain sellaista, mitä ei osaa tai pysty selittämään. Tämän jälkeen se on vain pyyhitty pois, ei yksinkertaisesti haluta ajatella mahdollista yliluonnollista tapahtumaa.

Ihmiset, joilla on tällaisia kykyjä, ovat vain avautuneet näiden ilmiöiden tuottamille kokemuksille ja värähtelylle. Ihmisen tulisi astua rajoitetun kokemuksen ulkopuolelle avarampaan maisemaan. Tällöin meillä on mahdollisuus saada yhteys ympärillä olevaan laajempaan totuuteen, kyky aistia erilaista ympäröivää energiaa. Nykyaikana pyrimme selittämään kaikki ihmeelliset asiat ja tapahtumat tieteen pohjalta, rationaalisesti tai teknisesti. Tiedekään ei tiedä kaikkea, itseasiassa todella vähän. Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosisata taaksepäin, kun intiaanit olivat hyvin henkisesti kehittyneitä. Heille erilaiset rituaalit ja henkien palvomiset olivat normaalia.

Edellytyksenä jokaiselle ympäröivään maailmaan kohdistuvalle paranormaalille teolle on siis tietoisuuden ja alitajunnan välisen yhteyden luominen.

Se, että "normaali" tietoisuutemme on hyvin rajoittunut, johtuu siitä, että kaiken tulevan informaation on tultava kapean tietoisuuden läpi ja sen käsittelykyky on rajallinen. Tunteet heikentävät tai estävät jossakin määrin tietoisuutta toimimasta. Lisäksi ihmisillä ei ole suoraa pääsyä alitajuntamme sisältöön.


Tietoisuutemme on täysin kuormitettu normaalilla rutiininomaisella ajatustoiminnalla ja yhteyksien luomisella ympäröivään maailmaan, siksi siellä ei ole kapasiteettia ottaa vastaan tietoa, mikä mielletään yliluonnolliseksi. Meillä on toki monia mahdollisuuksia laajentaa tietoisuutemme kapa